alt

alt

สำนักงานที่ดินอำเภอกู่แก้ว ภายในอาคารที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว


 

alt

โต๊ะทำงานเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอกู่แก้ว

 
alt

จุดบริการประชาชน

 
alt

alt

โต๊ะพิมพ์ดีด

 
alt

alt

ภายในสำนักงานalt