สำนักงานที่ดินอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

 khunjai

นายขวัญใจ  ว่องไว

เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอนายูง