Get Adobe Flash player
117 ๑๑๗ ปี กรมที่ดิน
"ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน"            
วิสัยทัศน์กรมที่ดิน    
"เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน
การจัดการการบริหาร ระดับสากล"     
                      125 web     125 ปี อุดรธานี
กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง     
ลือเลื่องแหล่งธรรมะ     อารยะธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี     
ธานีผ้าหมี่ขิด
ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง    

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 44
เมื่อวาน229
สัปดาห์นี้ 1312
สัปดาห์ที่แล้ว 1761
เดือนนี้ 5370
เดือนที่แล้ว 9260
ทุกวัน 467223
Your IP54.196.215.69
วันนี้2018-02-23
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 32
ปกต-420x289
who-we-are
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
Overview Search Downloads Up

วันนี้มีหนังสือเวียนใหม่ทั้งหมด 8 เรื่อง
หนังสืออาจมีการลงซ้ำจึงขอให้ท่านตรวจสอบก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดครับ

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558(แบบใหม่)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี "หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด"update

ท้ายกระดาษหนังสือราชการ ตามหนังสือเวียน ที่ อด 0020.1/ว 873 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี "หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด"

หนังสือเวียนแต่ละเรื่องจะมีอายุอยู่ในระบบหนึ่งเดือนนับจากวันที่นำขึ้นเผยแพร่
Category: Finance and Accounting

Files:
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน มกราคม 2561

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
21 / 02 / 61
113 KB
23
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน ธันวาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
23 / 01 / 61
113 KB
159
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
25 / 12 / 60
113 KB
169
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน ตุลาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
22 / 11 / 60
113 KB
134
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน กันยายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
24 / 10 / 60
113 KB
96
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน สิงหาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
25 / 09 / 60
119.5 KB
188
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
21 / 08 / 60
119.5 KB
188
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
17 / 08 / 60
1.88 MB
94
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน มิถุนายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
18 / 07 / 60
118.5 KB
156
รายละเอียดโอนเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
20 / 06 / 60
111 KB
156

C info    

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.