Get Adobe Flash player

111| | |    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |1114>

 

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 165
เมื่อวาน273
สัปดาห์นี้ 1451
สัปดาห์ที่แล้ว 1449
เดือนนี้ 5215
เดือนที่แล้ว 5979
ทุกวัน 816706
Your IP3.234.211.61
วันนี้2021-10-23
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 7
ปกต-420x289
who-we-are

จัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                       118.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารตึกแถวสองชั้น เพื่อใช้เก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                       117.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและสาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                       116.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                       115.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                       114.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                       113.แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างซ่อมแชมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    112.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอภาพมอนิเตอร์และเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล (บันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิด)ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    111.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณสำนักงาน รายการเครื่องแฟกซ์ ยี่ห้อ Brother Fax-2950 ที่ใช้ในราชการฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    110.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 109.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON LQ 590ll จำนวน 2 เครื่องที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 108.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 107.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                106.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CanonPixma รุ่น Pixma รุ่น G2010 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                105.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในส่วนราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                104.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช.พื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                103.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใช้ประจำฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                102.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                101.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                100.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเก้าอี้สำหรับประชาชน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยเฉพาะเจาะจง

                   99.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล และคสช.พื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   89.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วนทางเข้าอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี(ประตูด้านข้าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   88.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประดูเหล็กม้วนระหว่างอาคารสำนักงานฯและอาคารห้องเก็บวัสดุ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุมภวาปี ส่วนแยเศรีธาตุ

                87.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮย 8570 กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             85.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่องที่ใช้ในราชการฝ่ายอำนวยการ,ฝ่ายทะเบียน,ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             84.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Borther รุ่น MFC-J2320 ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON LQ-590 ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              83.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             82.ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมแชมหลังคา สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      81.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช.พื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉาะเจาะจง

            80.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และคทช. พื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         79.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเอกชน สำหรับใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางปฎิบัติงานตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลและ คสช "บ้านพานพร้าวและแก้งไก่"ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        78.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon รุ่น IR 3235 ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            77.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการจอเเสดงภาพ จำนวน 1 เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            76.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

           75.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           74.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาที่พักประชาชนและพื้นสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน

           73.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนในฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)

            72.ประกาศเผยเเพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

          71.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         70.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         69.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นไม้ ชั้น 2 อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           68.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮต 3495 กรุงเทพมหานคร ของสกนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          67.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคา สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          66.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ 

           65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             64.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

                                  63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบ้านพักขาราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                               62.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮย 8570 กรุงเพทมหานคร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                               61.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านพักขาราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                               60.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจััดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                               59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                               58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                               57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                            56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณสำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                            55.ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธษนี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                            54.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเชมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

                            53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                            52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                            51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและผลิตหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                            50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี และสาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                      49.เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                   48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุ เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/สาวนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี)ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

              44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

              43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผืิอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          41.ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคุรุภันฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอาดาส ของสำนัดงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         39.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตราฐานศูนย์ราชการสดวก(EGCC)และโครงการบรรเลงเพลงบรรเทาทุกข์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         38.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงปูกระเบื้องชั้นล่าง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          37.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชนชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          35.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาิอเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี และสาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          33.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี รวม 5 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          31.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          30.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุุสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          29.ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          28.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตหลักเขตที่ดินเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          27.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างผลิตหลักเขตที่ดินเพื่อใช้ในงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ต่อเดิมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          23.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพืื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตราฐาน ศูนย์ราชการสดวก (EGCC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในส่วนราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธษนี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี,ขัดพื้นไม้สำนักงานชั้นสอง)สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          16. ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องคำนวณไฟฟ้า ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

         14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         13. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

         12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

11.ประกาศผูชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                     

10.ประกาศผู้ขนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี   

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ รวม ๖ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและสาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ SIUZU D-MAX ทะเบียน สห-๕๖๔๔ กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวีดอุดรธานี โดยวีธีเฉพาะเจาะจง  

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ ( รถตู้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5.ประกาศผู้ชนะราคาช้ือพัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดแผนที่เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล)

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.