Get Adobe Flash player

111| | |    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |1114>

 

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 151
เมื่อวาน273
สัปดาห์นี้ 1437
สัปดาห์ที่แล้ว 1449
เดือนนี้ 5201
เดือนที่แล้ว 5979
ทุกวัน 816692
Your IP3.234.211.61
วันนี้2021-10-23
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 10
ปกต-420x289
who-we-are

จัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

107.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106.ประกาศผู้เสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดอุอรธานี สาขากุมภวาปี สำนักงานที่ดินจังหวัดอุอรธานีสาขาบ้านผือ  และสาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม

105.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว และเก้าอี้พลาสติก จำนวน 40 ตัว เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิเฉพาะเจาะจง

104.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 10 ตู้ และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน  5 ตัว เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

103.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ จำนวน 7คัน ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก

102.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ รายการเครื่องพิมพ์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับขาโครเมียมหน้าโฟเมก้าและเก้าอี้พลสติก ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

98.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97.ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง พร้อมฮาร์ดดิสก์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะเจาะจง

94.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93.ประกาศผู้ชนะการเสอราคาชื้อเก้าอี้สำหรับประชนชน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยเฉพาะเจาะจง

92.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก

91.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา / ส่วนแยก

90.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนนวน 11 เครื่อง ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน

89.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยเฉพาะเจาะจง

88.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

87.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษา(ล้างแอร์)ครุภัณสำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 21 เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมเครื่องคอมพิวเตอร์(CPU)และเครื่องสำรองไฟ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด และสำนักงานที่ดินอำเภอวังสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85.ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น IR๓๒๓๕ ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองวัวซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ในอาคารรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด หมายเลขทะเบียน ฮน 5705 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแชมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผืิอ ส่วนแยกน้ำโสม

78.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและผลิตหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ โดยวิธ่ีเฉพาะเจาะจง

73.เปลี่ยนแปลงกำหนดการจำหน่ายพัสดุการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 294 รายการโดยวิทีทอดตลาด

74.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

73.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น IR3235 ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างช่อมแชมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดร สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาช่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air จำนวน 2 เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

69.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68.ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2546)

67.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชนและระบบไฟฟ้าพร้อมสายสัญญาณสื่อสาร ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงประตูเข้า - ออก ทั้งแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ุ65.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเเละเสื่อมสภาพ

63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบบโรลอัพ(Roll Up)จำนวน 6 ป้ายที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

61.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

60.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ทาสีภายนอกอาคาร)ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ(งานทาสีรั้วสำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะเจาะจง

57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะเจาะจง

55.ประกาศการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม หมายเลข ฮต ๓๔๙๕ กรุงเทพมหานคร

54.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างแอร์)ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภันฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น IR 3235 ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องโน๊ตบุ๊คของกลุ่มงานวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและรายการเครื่องพิมพ์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ราชการที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

46.ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้่างซ่อมแขมกล้องวงจรปิดที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายส่วนบริการประชาชนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

42.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน

40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีื สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีื สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีื สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายส่วนบริการประชาชน สำนักงานที่ดิจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานชั้นล่างและปรับปรุงอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภันฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดอนจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ที่ใช้ในส่วนราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ สาขาบ้านดุง และส่วนแยกโนนสะอาด รวม ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22.ประกวดราคาสร้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๓๒๓๕ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19.เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

18.เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

17.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงพื้นอาคารสำนักงานชั้นล่างและปรับปรุงอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16.ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๓๒๓๕ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานติดตั้งระบบประปา สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี,สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี,สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือและสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

9.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

8.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

7.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

6.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

5.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

4.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

3.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 2.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

  1.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.