logo กรม

“ThaID” แอปฯ เพื่อคนไทย แสดงบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยมือถือ

 2023 03

 

  ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

สถิติเว็บไซต์

มี 37 ผู้มาเยือน และ 4 สมาชิก ออนไลน์